PIN-UP

CO JE PIN UP ILUSTRACE?
Rockabilly Pin-Up

Už od 80-tých let devatenáctého století začaly časopisy v Americe tisknout obrázky na prostřední dvoustraně (centerfolds) s předpokladem, že si je čtenář může vytrhnout a případně přišpendlit na zeď (PIN UP), a s boomem ilustrace po 1. světové válce se pak vyprofilovaly základní žánry časopiseckých obrázků amerických krasavic.

Stars rockabilly CZ
GLAMOUR GIRL
Rockabilly Pin-Up

Zobrazení celého těla nebo busty mladé elegantní ženy v luxusních večerních šatech. Idolem glamour ilustrace byla aristokratická, nedostupná krasavice.

Stars rockabilly CZ
PIN UP GIRL
Rockabilly Pin-Up

Pin Up girl ilustrace jsou většinou zobrazením celé figury dívky v oblečení zdůrazňující postavu plavky, prádlo či jiné vyzývavé oblečení nahota je opravdu výjimečná. Charakteristickým znakem Pin Up ilustrací je určitá narativnost naznačující děj, či příběh. Ideálem Pin Up girl ilustrace je kombinace těla dvacetileté sexbomby a obličeje o něco mladší next-door girl. Samozřejmě, že toto žánrové rozdělení je velmi schematické a v praxi tyto žánry často fúzovaly.

Stars rockabilly CZ
HISTORIE
Rockabilly Pin-Up

Pin-up, jak je známe dnes, nemají se svými prapočátky, které sahají až na práh 20. století mnoho společného. Vždyť v době, o níž je řeč, znamenal obnažený dámský kotník velkou provokaci a slovo sex se na veřejnosti zkrátka nevyslovovalo. Místem, kde si oko diváka přišlo na své, byla muzea. Jak snadným trikem bylo namalovat nahou dívku vystupující z moře, nazvat ji Venuší a už se autor pohyboval v rovině umění a cenzuru si tím držel pěkně od těla. Touha po obrázcích s erotickou tématikou však rostla a brzy byly za jistý druh umění považovány i menší kresby a skicy, nejen velká plátna. Se statusem „umění” začaly být obrázky pozvolna přijímány soudobou společností a rané kresby a ilustrace tohoto žánru jsou dnes považovány za kořeny pin-up artu.

Stars rockabilly CZ
20. LÉTA
Rockabilly Pin-Up

Během 20. let se společnost začala bouřit proti svázanosti předchozích dekád energickým tancem, pořádáním večírků a módními výstřelky jakými byly například “flap” sukně, jež ukazovaly nohy odvážněji než kdykoli předtím. Ve stejné době se stalo samozřejmostí doplňovat brakovou literaturu detektivního žánru ilustracemi nahých dívek.
Obrázky skromně oděných dívek vydávalo s úspěchem průkopnické nakladatelství v Bostonu Anthony B. Comstock Society proti cenzuře se bránilo, jak jinak, tvrzením, že se jedná o umělecké reprodukce. Ovšem nejrafinovanější přístup zvolil časopis Police Gazette. Ten prostě jen využíval ústavou zaručené právo na informace. Pravidelně informoval čtenáře o kriminálních případech a pokud se stal i ten nejbanálnější zločin v prostředí nějakého šantánu okamžitě toho Police Gazette využil a kromě popisu případu vždy čtenářům přinesl i skvěle vyvedený portrét některé barové tanečnice, která byla jeho očitou svědkyní a kterou investigativní novinář náhodou nalezl, jak se převléká v šatně. Vzhledem k mimořádnému rozmachu a množství nových zábavných časopisů byl zrod skutečné PIN UP ilustrace v prvním desetiletí 20. století bez ohledu na cenzuru na spadnutí.
Průlom přišel s první světovou válkou. Když se američtí vojáci vraceli z Evropy, měli zavazadla plná pařížských erotických pohlednic a najednou to bylo jasné. Nechceme žádné mytologické nahotinky v muzeích chceme opravdovou erotickou ilustraci.

Stars rockabilly CZ
30. LÉTA
Rockabilly Pin-Up

George Petty a Alberto Vargas vytvořili dívčí kalendář, který velmi rychle zaplnil zdi garáží a dílen po celých spojených státech. Ve 30. letech již vycházely dnes slavné magazíny jako je Esquire a ty velmi brzy vycítily, že v pinup artu je budoucnost. Ilustrace krásných, svůdných dívek se staly nedílnou součástí jejich vydání. Autoři pracující pro titulní stránky časopisů či levných knih nebo pro reklamu (např. Cardwel S. Higgins, George Quintana) již prosadili pojetí Pin Up ilustrace, které zůstalo nezměněno dalších 50 let. Charakterizujícími znaky moderní Pin Up ilustrace byla jasná a jednoduchá obrysová kresba těla, potlačené či schematicky pojaté pozadí a velmi častá byla snaha zachytit anekdotickou situaci. Jako by kresba měla evokovat dojem fotografické momentky zachycující krásku v nějakém nestřeženém okamžiku. (Pin Up girl právě upadla na lyžích či na bruslích, byla vyrušena při převlékání, zachytila se sukní za plot.) Ale hlavním vkladem této generace ilustrátorů bylo jasné stanovení kánonu Pin Up girl. Vytvořili model krásky, který se nezměnil za celé půlstoletí, nereagoval ani na žádné změny módy.
Pin Up girl se stala zřejmě nejstabilnějším elementem stále se promněňující výtvarné kultury dvacátého století.

Stars rockabilly CZ
40. LÉTA
Rockabilly Pin-Up

Jakkoli byla 2. světová válka ničivá pro celý svět, pro pin-up art znamenala 40. léta éru rozkvětu nebývalých rozměrů. Nebylo vojáka, který by neměl obrázek.

Stars rockabilly CZ
JAK TEDY VYPADÁ PIN UP?

– Pin Up girl je vždy běloška
– Pin Up girl se vždy usmívá
(…někdy špulí pusinku v úleku či údivu, ale i tehdy se trochu usmívá).
– Pin Up girl má nápadně červené velmi plné rty.
– Pin Up girl má velmi vyvinuté poprsí.
– Pin Up girl má extrémně dlouhé, ovšem nikoli hubené nohy.

Stars rockabilly CZ

Připravila Blanka Škaloudová

dexus
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram